Skurvogn og fodermester-Af Viktor Træholt, lærer i Naturklassen

I Naturklassen har vi en flok drenge fra 8 – 13 år.

Det er en dejlig aldersgruppe da vi har en god chance for at forberede vores børn i Naturklassen på et mere almindeligt liv efter 2-3 år på Roskilde Friskole, hvor vi bruger pædagogikken ”Det Fælles Tredje”.

Vi arbejder på, at vi kan udsluse de fleste børn fra Naturklassen til folkeskolen efter vores forløb.

Det første år kalder vi for et ”Livtag”: For barnet i Naturklassen er det der, hvor barnet åbner op og opdager sine evner og sine omgivelser og får dannet relationer til sine lærere og klassekammerater gennem det fælles tredje. Der tages livtag med de problemer som barnet er kommet til skolen med.

Det andet år kalder vi for et ”Favntag”: For barnet i Naturklassen er det der, hvor der er øjenkontakt, tillid og hvor systemer er oparbejdet og kan bygges videre på. Nu kan der langsomt skrues op for kravene til nogle ofte krav-afvisende børn. Her begynder også en pædagogik, hvor eleverne – sammen i gruppen – opnår gode ting, når de har nået et mål.

Det tredje år kalder vi for et ”Gentag”: Her gøres eleverne klar til udslusning til andre skoletilbud og til at lære at mestre de daglige gøremål, lektioner og ansvarsområder i undervisningen, pasning af vores dyr mv..

Hvordan bruger jeg det Fælles Tredje?

Jeg har gang i et byggeprojekt med mine tre drenge. Hver tirsdag trækker vi i arbejdstøjet, og så går vi ned til vores skurvogn. Den skal blive til en sauna. Skurvognens indmad har vi smidt ud – skillevægge, toilet mm – det har vi brækket op. Nu skal vi til at måle op. Hvor mange kvadratmeter linoleum skal vi bruge til gulvet? Hvor mange rockuld-måtter skal vi bruge til isolering? Hvilke plader er gode og kan tåle vand.

Børnene får også idéer mens vi arbejder. Vi snakker om, at vi vil sælge saftevand og frugt til saunagæsterne. Vi bestemmer at købe nogle klapborde, parasoller og stole, vi kan have i vognen og stille frem. Skurvognen bliver nemlig mobil. Vi kan køre med den ligesom en trailer og lave saunagus nede ved vandet.
Det, som det Fælles Tredje kan, er at gøre os ligeværdige i processen. Vi er ikke ligestillede, for jeg, som pædagog, har erfaringerne og overblikket. Men sammen udvikler vi projektet. Her går faget matematik og håndværk og design op i en højre enhed med det fælles mål, som vi sammen går efter.

Dyrene som vores Fælles Tredje

Vi skal til at besøge dyrene jævnligt, og Sarah vil gerne have, at vi fodrer dem. Til dette har vi udviklet et Fodermesterdiplom, som hver elev skal arbejde på at få. Hente hø til hestene. Hente grønt madaffald fra køkkenet til grisene og foder til fårene.
Når eleven har taget sine krydser, får han Fodermesterdiplomet og en Fodermesterkasket.

Skurvogn og fodermester skrevet af Viktor Træholt, lærer i Naturklassen

Af Viktor Træholt, lærer i Naturklassen

Artikler: Det Fælles Tredje

Pædagogiske overvejelser og case stories skrevet af lærere som arbejder på Roskilde Friskole