Hjemmeundervisning · Skolevægring


 

Når skoletræthed eller andre problemer såsom angst eller mobning er af længerevarende karakter, hænder det, at barnet pure nægter at gå i skole. Det vil sige skolevægring eller nærmere betegnet ufrivillig skolefravær. Som omsorgsperson ved man, at skolen er en nødvendighed, men problemerne kan være gået i den grad i hårdknude, at intet fornuftsargument trænger igennem hos barnet.

Nogle børn og unge udvikler decideret skolefobi. Ved skolefobi forstås en voldsom og ukontrollerbar angst for skolen, som er ude af proportioner med de flestes oplevelser heraf, og som hos barnet ofte ledsages af selvbebrejdelser og skyldfølelse. Børn og unge med fx angst, OCD eller andre diagnoser kan fx udvikle skolefobi.

”Elever med skolevægring er en sammensat gruppe, som i en længere periode har helt eller delvist fravær fra skolegang. Skolevægringen er et udtryk for en række udfordringer i elevens hverdag, som vedkommende ikke har de nødvendige ressourcer til at håndtere.”
~ Maria Hussak Knudsen og Simon Østergaard Møller, Metodecentret

 

 

Målgruppen

Børn og unge der i længere tid ikke har gået i skole, og som af en eller anden grund ikke vil i skole. Det kan være børn, der er blevet mobbet i tidligere skoletilbud, eller børn der lider af angst, OCD, ASF, depression mv.

Alderen er 10 – 16 år.

 

Undervisning

Hjemmeundervisningen kan starte med to timer dagligt og senere forøges.

Målet er at få opbygget relationen til barnet med henblik på, at barnet på sigt kan starte i et skoletilbud på Roskilde Friskole eller et andet sted.

 

Erfaringer

Vi har gode erfaringer med at få børn og unge til at gå i skole igen. Føste trin kan være hjemmeundervisning.

 

Små skridt mod succes

Små skridt mod succes

Vores erfaring er at man ikke kan gå for hurtigt frem. Børn og unge som har opgivet at gå i skole, skal mødes med anerkendelse og tålmodighed før de er trygge nok til at komme i skole igen.

Case om skolevægring

Case om skolevægring

Efter en mislykket visitation her på skolen, hvor Buster efter 10 minutter flygtede ud i bilen, spurgte vi socialrådgiveren om vi kunne få lov til at starte et andet sted – med hjemmeundervisning.

Målet er at få opbygget relationen til barnet med henblik på, at barnet på sigt kan starte i et skoletilbud.