Skolens formål


Roskilde Friskole er et dagbehandlings– og specialundervisningstilbud, som er godkendt af Roskilde Kommune gennem en undervisningsoverenskomst.

Formålet med undervisningen på Roskilde Friskole er :

  • At tage udgangspunkt i det enkelte barn – i forhold til den personlige, den sociale og den faglige udvikling.
  • At vende følelsen af nederlag til sejre for at øge barnets selvværd
  • At afdække barnets stærke og mindre stærke sider
  • At afhjælpe faglige mangler/vanskeligheder og øge barnets kompetencer
  • At træne sociale færdigheder
  • At skabe en aktiv, tryg og stabil base, hvorfra barnet/den unge kan indhente det forsømte og erhverve de faglige og menneskelige forudsætninger, der skal til for at skabe en stabil og succesrig fremtid.

Roskilde Friskole er et dagbehandlings– og specialundervisningstilbud, som er godkendt af Roskilde Kommune gennem en undervisningsoverenskomst.