Anerkendende pædagogik


 

Lærerne arbejder ud fra relationsdannelse og en anerkendende pædagogik på friskolen. De møder børnene/de unge med ligeværd og respekt. Udgangspunktet er at være lyttende, åbne og nysgerrige.

Relationer og anderkendelse

Lærerne arbejder ud fra relationsdannelse og en anerkendende pædagogik. De møder børnene/de unge med ligeværd og respekt. Udgangspunktet er at være lyttende, åbne og nysgerrige.

Vi arbejder ud fra at skabe sociale mellemværender, som går ud på, at læreren laver aftaler med den enkelte, om hvilke mål der skal opnås.

Det kan fx være mål i forhold til fremtiden. Er et af målene, at den unge skal til afgangsprøve i dansk og matematik, – så holder den voksne fast – også selv om den unge har en dårlig dag, kæresten lige er gået sin vej eller hvad man som ung kan komme ud for.

 

Signifikante voksne

Den menneskelige udvikling foregår i relationer med andre, og jo bedre relationen er, jo længere kan vi nå sammen med hinanden, og jo mere kan det enkelte menneskes potentiale udfolde sig.

Når vi, som voksne, tænker tilbage på vores skolegang, var der ofte én lærer, som betød noget særligt for os. Det er sådan nogle lærere, vi har på Roskilde Friskole.

 

Mentalisering

At have empati og sætte sig i elevens sted  er helt centralt for den pædagogiske tilgang. Dvs. at det går ud på at gå bag om adfærden, som måske kan være udfordrende og kravafvisende. Denne tilgang gør, at eleverne med tiden tør stole på os, og de begynder at føle sig set og respekteret.

Det er ikke altid let at finde ud af, hvad der foregår inden i hovedet på vore elever, der kan have mange ting med i bagagen, – og ofte ved de ikke selv, hvorfor de kan reagere uhensigtsmæssigt. Derfor satser vi meget på at snakke sammen internt i lærergruppen, og vi vægter supervision.

 

Vedholdenhed og faste rammer

Vi ved, at tålmodighed er afgørende og at udvikling ofte sker i spring. Der kan nogle gange være lange perioder, hvor det ser ud, som om udviklingen står stille, hvor det daglige arbejde og de daglige rutiner alligevel pludselig giver resultat.

De gode relationer og den empatiske tilgang opnår vi i høj grad, ved at vi har faste strukturer og rammer på skolen. De unge ved, hvad de kan regne med, og på den måde kan mange konflikter undgås.

 

 

Vi bruger anerkendende pædagogik på Roskilde Friskole.

De gode relationer og den empatiske tilgang opnår vi i høj grad ved, at vi har faste strukturer og rammer på skolen. De unge ved, hvad de kan regne med, og på den måde kan mange konflikter undgås.

"Learning by doing" og anerkendende pædagogik på vores friskole.