Visitation · Dagbehandling · Dagskoletilbud


 

Henvendelse skal ske til skoleleder Ole Tarp – tlf. 22 68 28 65 eller pr. mail .

Det er muligt at komme og se skolen og høre nærmere om skolens tilbud.

Det endelige visitationsmøde foretages ved et møde, hvor eleven, forældrene, socialrådgiver og/eller PPR psykolog deltager.

Dagbehandling Roskilde visitation til dagskolen Roskilde Friskole.

Brug for et skoletilbud?