Fagrække


 

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver i den fulde fagrække:

Undervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau.

 

Fagrækken består af:

Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi, og idræt.

Skolen tilbyder desuden følgende valgfag, der kan veksle i løbet af skoleåret:

Den kreative linje, svømning, sløjd, boglig støtte, fitness og madlavning.