Bestyrelsen


 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som mødes fire gange årligt.

 

Bestyrelsen består pt. af

1. Carsten Hansen,  Musiklærer (formand) 

2. Jeanette Lundquist, Lærer

3. Tove Petersen, Skoleleder

4. Bente Jepsen, Undervisnings koordinator

5. Niels Mathisen, STU Lærer