Lokale samarbejdspartnere


 

  • Roskilde Kommune – PPR fører tilsyn med skolen
  • Folkeskolens afgangsprøver afholdes i samarbejde med Hedegårdenes Skole og  TiendeklasseCenter Roskilde
  • Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med UU-centeret i Roskilde
  • Psykolog Jacob Stein står for supervision og kan varetage opgaver i forhold til enkelte af eleverne
  • Socialrådgivere og PPR-psykologer, der er tilknyttet hver enkelt elev
  • SSP i Roskilde
  • Erhvervsforum Roskilde
  • Rotaract i Roskilde
  • Roskilde Bibliotek
  • Lokale erhvervsfolk, som vi bruger i forhold til praktikforløb