Lokale samarbejdspartnere


  • Roskilde Kommune – PPR fører tilsyn med skolen
  • Folkeskolens afgangsprøver afholdes i samarbejde med Hedegårdenes Skole og Tiendeklasses Centeret i Roskilde
  • Uddannelsesvejledningen foregår i samarbejde med UU-centeret i Roskilde
  • Socialrådgivere og PPR-psykologer, der er tilknyttet hver enkelt elev
  • Tilknytted familiebehandler og psykolog i forhold til enkelte elever og forældre
  • SSP i Roskilde
  • Erhvervsforum Roskilde
  • Rotaract i Roskilde
  • Roskilde Bibliotek
  • Lokale erhvervsfolk, som vi bruger i forhold til praktikforløb