Målgruppen


 

 

Målgruppen er:

 

  • elever med generelle indlæringsvanskeligheder
  • elever med lav status og som evt. er blevet mobbet
  • elever, der fremstræder usikre, lukkede eller uden hæmninger
  • elever med ringe koncentration og indlæringsevne
  • elever, der er opmærksomhedskrævende og kravafvisende
  • elever, der er skoletrætte eller er opgivet af andre skoler
  • elever med diagnoser som ADHD, ADD, ATS, Tourette, NLD eller andre empatiforstyrrelser
  • elever med diagnosen ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse
  • elever med et almindeligt funktionsniveau og trænger til nye udfordringer.