Godkendelse og tilsyn


 

Roskilde Friskole er en privat selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune.

Roskilde Friskole er et dagbehandlings– og undervisningstilbud, som er godkendt af Roskilde Kommune gennem en undervisningsoverenskomst.

Roskilde Kommune fører tilsyn med Friskolen gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning).