Naturklassen


Naturklassen er for børn mellem 7 og 14 år. 

Målgruppen

Børn der ikke passer ind i det normale skolesystem, som har brug for en anderledes tilgang til det at gå i skole. De kan have diagnoser som ADHD eller ASF. Nogle af dem kommer med længere tids skolevægring.
Skolen har mulighed for at give én til én undervisning i en kortere eller længere periode..

 

Undervisning

Undervisningen tager sit afsæt i naturen rundt om skolen og skolens dyrehold.
Dansk og matematik sammen med de øvrige fag foregår i starten i kortere sekvenser, – hvorefter der igen er praktiske opgaver og oplevelser.

Vi tager udgangspunkt i de enkelte eleverts egne læringsinitiativer.

Senere kommer der mere undervisning og i længere sekvenser. Det handler om gode oplevelser og små og efterhånden større succeshistorier.
Vi arbejder også med det sociale, som i begyndelsen kan være en udfordring, da det ofte skal bygges op fra grunden.

Der er mulighed for at have lektioner i specialundervisning – med skolens specialundervisningslærer i ”alkalær”.

Autisme skole og undervisning af børn med ASF på Roskilde Friskole.

Undervisningen kan foregå én til én eller flere sammen.