Skole med behandlings- og specialundervisning


Godkendelse

Roskilde Friskole er godkendt som en skole med behandlings- og specialundervisningstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3. Roskilde Kommune fører tilsyn med skolen.
Dagskolen tilbyder et rummeligt dagbehandlingstilbud for unge, som har brug for et særligt tilrettelagt skoletilbud i et positivt, alsidigt miljø.

Hvad er skole med behandlings- og specialundervisningstilbud?

Det er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen.
Tilbuddet følger de almindelige bestemmelser i folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m.
Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.
Roskilde Friskole tilbyder således en specialiseret dagskoleindsats, hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

Individuelt fokus

Roskilde Friskole tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og udfordringer. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.
Undervisningen på dagskolen har samme timetal og samme fag som i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elever, som starter på dagskolen, har psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

Tæt samarbejde med elevens hjem / bosted

Roskilde Friskole arbejder tæt sammen med elevens bagland om den enkelte elevs udvikling, dvs. forældre, plejefamilie eller opholdssted.

Rummelige skole med behandlings- og specialundervisningstilbud i Roskilde