Om STU-uddannelsen i Boserup

STU er en 3 årig uddannelse for unge der har sluttet folkeskolen, men ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse

Overordnet ser vi på STU-uddannelsen som en udvikling for den unge, hvor der over tid opbygges et personligt fundament, som gør, at den unge bliver livsduelig og i stand til at tage vare på sig selv og andre, – og bliver god til at gennemføre en hverdag med uddannelse eller på en arbejdsplads, og inden for det livsrum, som den unge selv skaber.

læs mere på stuboserup.dk

Vi ser overordnet på STU forløbet som værende tredelt med følgende overskrifter:

Et Livtag, et Favntag og et Gentag.

Et Livtag: Her tages der livtag med en lang række spørgsmål, som den unge har problemer med.
Det kan være manglende stabilitet i hverdagen, kaos i hovedet pga. en ADHD-diagnose forstærket af et tiltagende hashmisbrug. Det kan være manglende skolefærdigheder, manglende ”lifeskills” som det at have styr på sin økonomi, sin hygiejne eller for den sags skyld sit forhold til andre mennesker.

Livtaget bliver taget sammen med tydelige voksne og det foregår gennem undervisning, rådgivning, den daglige snak, og ved gennemførelsen af et stabilt dagligt program med både teori og praksis.

Et Favntag: Her begynder den unge at tage fra. Det mærkes på de små ting, – et smil, et godmorgen, en melodi der fløjtes på værkstedet. Snakken med læreren som ændrer holdninger, drømmen om en god fremtid der skimtes i horisonten på baggrund af en godt gennemført praktikperiode osv. osv.

Et Gentag: Selv om det går fremad, er vi ikke i mål. Der kan være tilbagefald og dårlige perioder.
Derfor skal der være et gentag. Her er der vægt på fremtiden, – som kan virke skræmmende men inden for rækkevide.

Forløbet med et Livtage, et Favntag og et Gentag kan ses som værende de tre år i STU-uddannelsen, – med et år til hver overskrift.
Der er dog ingen færdig opskrift, – og hver elev er forskellig, – for nogen går det hurtigere og for andre tager det længere tid.

Det centrale er, at vi skal have fat i hver elev og bygge på det personlige fundament og den faglige udvikling, – og derfor er det også unikt, at vi i Danmark har en STU-uddannelse, – en særlig tilrettelagt uddannelse, som kan skabes efter den enkeltes behov.

Dagligdagen bygger på en vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter med udgangspunkt i skolens værksteder