Skoletilbud for børn og unge med ASF


 

Har du et barn, som er indenfor autismespektret, som har brug for et skole tilbud, så har vi mulighed for at tilbyde et dagskoletilbud, og evt. suppleret med et døgntilbud. På Roskilde Friskole har vi et dagskoletilbud for børn og unge med diagnosen ASF.

Vi har arbejdet med målgruppen gennem mange år, og i de seneste år har vi fået flere elever inden for autismespekteret – især med diagnoserne infantil autisme og asperger’s syndrom.

 

Vi tilpasser omgivelserne til eleven og ikke omvendt

Leder du efter et specialiseret skoletilbud for børn med autisme, som passer til dit barn, så er det netop det, vi arbejder med.

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev. Vi har mange aktiviteter og lærere at trække på. Det går ud på at finde netop dét, som giver mening for den enkelte elev.

  • Nogle skal dagligt være sammen med vores heste og vores hesteterapeut.
  • En skal et par timer på mekanikerværkstedet sammen med vores mekaniker.
  • Andre skal på den daglige vandretur med deres lærer og stedets to hunde. Turen går gennem Boserup Skov ned til Roskilde Fjord og tilbage igen.

 

En god dagsrytme

Alle starter med morgenmad og en snak om dagen, der skal i gang, og hvad den enkelte har brug for at få snakket om.

I løbet af dagen er der undervisning i afmålte doser, der passer til den enkelte.

 

Én – til – én undervisning eller undervisning i en lille gruppe

Støttebehovet er meget forskelligt efter den enkelte elevs behov. Flere elever har én til én undervisning, mens andre fungerer i en social sammenhæng i en mindre klasse.

 

Erfarne lærere

En lærer til børn med ASF skal være i besiddelse af forskellige egenskaber.

Læreren skal have grundig kendskab til ASF, herunder vide hvad skoletilbuddet skal indeholde i forhold til daglige strukturer for tid, rum og indhold.

Læreren skal lære den enkelte elev at kende med alle livets facetter. Hver elev er unik, og det er lærerens opgave at bygge den gode relation.

Læreren skal kunne lægge det program, der skal til, for at der kan foregå en god udvikling, – Herunder tage udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer hver enkelt har.

 

Det livslange perspektiv

Dit barn skal have en skolegang, hvor der bliver set på det livslange perspektiv.

Selv om autisme er et livslangt handicap, har mennesker med autisme ofte gode udviklingsmuligheder. Alle aktiviteter i vort skoletilbud for børn med autisme, bør derfor tilrettelægges med henblik på en kontinuerlig udvidelse af elevens selvstændighed og handlemuligheder.

 

Sociale mellemværender

Vi bruger et begreb, der hedder sociale mellemværender. Det er aftaler, der bliver indgået mellem eleven og læreren om f.eks. at eleven skal op til afgangsprøve i dansk og matematik. Så selv om det er en dårlig dag eller en dårlig uge, selv om kæresten lige er gået og alt ser sort ud, så holder læreren fast i det, der er aftalt.

 

Resultater, der tæller · Skoletilbud ASF

Det er gået godt for mange af vore elever med autisme.

En er i lære som elektriker, en går på gymnasiet og en tredje holder styr på salene og gæsterne i en biograf.

Vi er dog først og fremmest optaget af, at vore elever bliver til nogen, og dernæst at de bliver til noget.

Dyrene i Boserup – børnenes bedste venner

Vi ser det som vores hovedopgave, at tilrettelægge en forudsigelig hverdag og tilpasse omgivelserne, så de passer for den enkelte elev

Hvad er ASF?
Inden maj måned i 2015 blev ”autisme” inddelt i forskellige typer, fx Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig art (GUF, GUU, GUA).  Nu anvendes i stedet for betegnelsen “autismespektrumforstyrrelse”, forkortet ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse – eller blot “autisme” for hele spektret.