Krea-klassen


Krea-klassen er for børn og unge med autisme

 

Målgruppen

Børn og unge, der har en diagnose inden for autismespekteret / ASF.
Klassen er også for børn og unge der lider af angst og har haft længere tids udfrivilligt skolefravær.
Eleverne er fra 12-16 år.

 

Undervisningen

Dagligdagen har en fast og forudsigelig struktur.
Der er vægt på at bygge tillid til den/de voksne, og der bliver skabt trygge og forudsigelige rammer.

Undervisningen kan foregå én til én eller flere sammen.
Ud over den boglige undervisning der i starten foregår i korte sektioner, er der pasning af stedets dyr – heste, alpacaer, hunde, kaniner, får, geder, grise, høns og bier.

Vi har tilknyttet en dyrepasser, og der kan flere gange om ugen tilrettelægges et program med pasning af dyrene, ridning osv.

Desuden oplevelser i Boserup Skov og langs Roskilde Fjord.

Sårbare unge afgangsprøve - ambitiøse lærere på Roskilde Friskole.

I klassen er der vægt på undervisning i dansk, matematik og engelsk men også biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom og fysik.