Fra sanatorium til Skolerne i Boserup


 

Skolerne i Boserup har til huse i to store bygninger – som tilsammen består af et areal på 6000 m2. Bygningerne er det tidligere tuberkulosesanatorium, som Københavns Kommune opførte i 1901.

Foran hver bygning står stadig pergolaerne, hvorunder patienterne dagligt i timevis lå på rad og række for at få frisk luft, varme eller kulde – det var den bedste kur, man dengang kendte til. Der var plads til 100 kvinder i den ene bygning og 100 mænd i den anden. På tagetagen i begge bygninger boede plejepersonalet og overlægen boede i en af de tilhørende villaer der ligger på den modsatte side af vejen over for det nuværende Skolerne i Boserup.

 

Boserup Minde

I starten var Sanatoriet kun for velhavende borgere da man selv skulle betale for opholdet.

Lungeforeningen ”Boserup Minde” blev dog snart grundlagt af en kreds af tuberkuloseramte og det blev muligt at søge penge fra fondens midler til ophold på sanatoriet. Foreningen var båret primært af frivillige kræfter med et stærkt afsæt i at hjælpe lungepatienter og man kunne efterhånden tilbyde dem sociale aktiviteter, leje af feriehuse og meget andet.

 I 1940 blev Boserup nedlagt som tuberkulosesanatorium. Istedet overtog det større sanatorium i Avnstrup opgaven. Sct. Hans hospital overtog derefter bygningerne i Boserup og drev det i en årrække som en afdeling.

Tuberkulose blev i løbet af 50erne efterhånden trængt tilbage først og fremmest pga. bedre kost og sundhedstilstand og bedre sociale forhold, bolighold mv.

Skolerne i Boserup bliver grundlagt

Herefter stod bygningerne tomme i en årrække, indtil til fonden Fælleseje i 1993 overtog ejendommen, og lærere fra Læregruppen startede Roskilde Friskole og Den internationale Efterskole på stedet – som fik navnet Skolerne i Boserup.

Senere kom et socialpædagogisk opholdssted samt andre forskellige bo– og skoletilbud, som stedet i dag består af.

Boserup Skov i baghaven

Boserup Skov (225 ha) har bestået i mange hundrede år. I 1661 gav Frederik 3. skoven til Københavns borgere, som tak for indsatsen under svenskernes belejringen i 1658-59.

I 1995 blev skoven sat til salg af Københavns kommune. Grunden var at Københavns Kommune manglede 100 mio. kr. til at bygge den sorte terminal på Rådhuspladsen (den sorte firkant), som senere blev revet ned efter en del kritik.

Den tidligere bank Bikuben og andre banker bød på Boserup skov, og tankerne var at etablere industriskov uden adgang for offentligheden.

Roskilde naturforening gik dog ind i sagen, og bl.a. gennem et par TV udsendelser lykkedes det at bevare skoven som offentligt rekreativt område.

Københavns Kommune solgte i 1995 Boserup Skov til Miljø- og Energiministeriet, og skoven hører nu under Odsherred Statsskovs distrikt.

I dag er Boserup Skov en del af Skjoldungerlandet, som er en af Danmarks Nationalparker. Her ligger Skolerne i Boserup i dag smukt – midt i den henrivende natur med skov, fjord og Kattinge sø som nabo.