Priser


 

Månedstaksten for 2022 (12 måneder): 34.518 kr.

Beløbet fordeles normalt ligeligt i en skole- og en behandlingsdel.

Timeprisen for undervisningstimer og støttetimer ud af huset er 460 kr. (for påbegyndt time)

Hertil kommer transport efter gældende takster.