A – klassen


 

A  – klassen er ofte på farten.
A  står for AKTIV.  A står for AFVEKSLENDE.  A står fo ALSIDIGT.

 

Målgruppen

Børn og unge, der har en ADHD diagnose eller andre diagnoser, der gør, at de har svært ved at koncentrere sig ret længe af gangen. De vil typisk have en svag skolemæssig baggrund.

Alderen er 12 – 16 år.

 

Undervisning

Dagligdagen bygger på en vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter med udgangspunkt i skolens værksteder: mekanikerværksted, gartnerværksted, køkken og pedelvirksomhed mv.

Desuden praktikforløb, udflugter, arrangementer og sportsaktiviteter.

 

Ud og se

Klassen har en bus til rådighed, og der er undervisning på farten i fag som geografi, biologi, samfundsfag, kristendom og historie.

Der er mulighed for skolebusordning.

 

“Specialskole ADHD” – det er os

Vi har mange erfaringer i det pædagogiske arbejde med børn og unge, som har ADHD. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er barnet, som er problemet, men at det er ADHD, som er problemet. Derfor søger vi viden på området og videreudvikler vores metoder.

Der findes forskellige former for ADHD

Nogle børn har ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelser. Dette betyder, at der er en lang række ting, der glemmes, at der ikke reageres, at der mistes ting m.fl.

Andre børn har ADHD på en anden måde,  med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet, hvor barnet blandet andet føler en voldsom rastløshed, snakker meget, ikke kan sidde stille, er generelt utålmodig, virker forstyrrende for andre osv.

En tredje type ADHD, hvor barnet har opmærksomhedsforstyrrelser såvel som hyperaktivitet og impulsivitet.

På Roskilde Friskole tage vi udgangspunkt i det enkelte barns interesser og potentialer og arbejder med ADHD problematikkerne individuelt.

 

Dagligdagen bygger på en vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter med udgangspunkt i skolens værksteder