A – klassen – Aktivklassen


For børn mellem 7 og 12 år.
Vi kalder dem også for naturklassen og dyrenes venner.

 

Målgruppen

Børn der ikke passer ind i det normale skolesystem, som har brug for en anderledes tilgang til det at gå i skole. De kan have diagnoser som ADHD eller ASF. Nogle af dem kommer med længere tids skolevægring.
Klassen er delt op i to med de elever der trives bedst med hinanden i hver gruppe.

 

Undervisning

Undervisningen tager sit afsæt i naturen rundt om skolen og skolens dyrehold.
Dansk og matematik sammen med de øvrige fag foregår i kortere sekvenser, – hvorefter der igen er praktiske opgaver og oplevelser. Vi har naturmatematik og i starten tager vi udgangspunkt i de enkelte eleverts egne læringsinitiativer.

Senere kommer der mere undervisning og i længere sekvenser.
Det handler om gode oplevelser og små og efterhånden større succeshistorier.
Vi arbejder også med det sociale, som i begyndelsen kan være en udfordring, da det ofte skal bygges op fra grunden.

Der er mulighed for at have lektioner i specialundervisning – ”alkalær”.

Dagligdagen bygger på en vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter med udgangspunkt i skolens værksteder