B – klassen


 

B – klassen er for dem, som skal tage eksamen. B står derfor for BOGLIG. B står for BESTÅ – fx folkeskolens afgangsprøver.

 

Målgruppen

Børn og unge, der kan profitere af at være i et roligt miljø, hvor der er vægt på undervisning.

For sårbare børn og unge med forskellige diagnoser, der kan profitere af at være i et fællesskab.

Alder 12 – 16 år ved indskrivningen.

 

Undervisningen

I klassen er der vægt på undervisning i dansk, matematik og engelsk men også biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom og fysik.

Der er muligheder for at indlægge perioder i undervisningen, hvor der kan arbejdes på værkstederne, passe hestene, gå tur med hundene mv.

Klassen holder til i et stort klasselokale med to mindre lokaler tilknyttet. I de mindre lokaler kan der foregå én til én undervisning, eller der kan undervises en mindre gruppe.

Der er mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse – fuld fagrække eller i færre fag.

Der er skolebusordning.

Roskilde Friskole har et højt ambitionsniveau, når det gælder at støtte sårbare unge i at tage Folkeskolens Afgangsprøver.

 

 

Sårbare unge afgangsprøve - ambitiøse lærere på Roskilde Friskole.

I klassen er der vægt på undervisning i dansk, matematik og engelsk men også biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom og fysik.