Månedstakst


 

Månedstaksten for dagbehandling og undervisning er for 12 måneder:  31.488 kr.

Månedstaksten for 2020 er 32.338 kr. (stigningen følger KLs takster)

Roskilde Friskole
Boserupvej 100A
4000 Roskilde

Leder Ole Tarp


22 68 28 65

cvr nr. 63736317