Beredskabsplan for genåbning af Roskilde Friskole 15.4-10.5.2020

 

Instruks for hygiejne og adfærd for elever og lærere FRISKOLEN

 1. Alle der har tegn på feber bliver hjemme – ikke temperatur over 37,5 hverken lærer eller elever.
  Eller andre symptomer tør hoste, ondt i halsen, ondt i kroppen, ondt i hovedet, åndedrætsbesvær.
  Elever med sårbare familiemedlemmer kan blive hjemme.
  Elever, der bor med familiemedlemmer, der har corona eller tegn på corona, skal blive hjemme.

   

 2. Hver morgen tages temperatur.
 3. Håndvask – Faste rutiner:
  Når man kommer, ved hver timestart (min. hver 2. time), ved toiletbesøg, ved næsepudsning og ved måltider
 4. Udluftning efter hver lektion.
 5. En del undervisning foregår udendørs.
 6. Alle har faste pladser med god afstand til hinanden – 2m. Hold afstand – Ingen har fysisk kontakt.
 7. Host og nys i albuen.
 8. PC er personlige og sprittes af hver dag efter skoletid.
  (Dette gælder også kuglepenne, blyanter, blyantspidser, viskelæder, høretelefoner og mus – hver elev har en kop med sine ting).
  (Uddelte papirer smides ud af eleven eller sættes i elevens mappe efter hver time.)
 9. Del ikke mad med nogen. Mad fra skolen (frokost) bliver bragt til klassen (portionsanrettet).

Udluftning og rengøring af overflader på borde, stole, i klassen hver dag efter skoletid.

BYGNING A:
Galleri: Freya, Elia, Jonas E, Naim
Klassen: Josephine, Kenneth, Benjamin, Mark
1.sal Freya

BYGNING B:
Sal 1: Abdulrahman, Omar, Batuhan, Burak, Flemming
Sal 2: Emily, Margherita, (Dovile)
Sal 3: Frederik, Mathias, (Helena), Bo, Marianne, Riis

Instruks særligt for lærere

Lærere over 65 år arbejder hjemme.
Lærere i kategorien særligt sårbare aftaler plan med skolelederen.
Skolelederen er på skolens på aftalte tidspunkter.
Kontorgangen er kun for lærere.
Møder holdes så vidt muligt uden for.
De elever, der ikke er i skole, skal modtage nødundervisning hjemme.

OM HYGIEJNE
Lærerne sikre, at instruksen fra Roskilde Friskole om hygiejne og adfærd overholdes.

Lærerne sikre, at alle børn oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe,
Og hvordan der bruges håndsprit, når det forefindes.

Læs om Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte: www.sst.dk/corona

Der skal etableres faste rutiner for håndvask:
Når man kommer, ved hver timestart (min. hver 2. time), ved toiletbesøg, ved næsepudsning og ved måltider.

Lærerne sikrer, at der hænger information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag – og at alle overholder disse.

 

OM ADFÆRD
Instruks: (Besked fra sundhedsministeriet – ledelsen skal sikre, at der er en instruks for de ansatte, som de skal følge😊

Fokuspunkter
• Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
• Større forsamlinger skal undgås.
• Der skal undervises i mindre grupper og kun inden for den samme klasse.
• Aktiviteter skal planlægges, så de foregår i mindre grupper af de samme elever.
• Aktiviteter skal planlægges, så de foregår udenfor, med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret.
• Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon.

Derfor:
Lærermøder foregår i klassevis:
ALLE MØDER FOREGÅR UDENFOR (Nogle lærere er med på skype)
Mandag: 14-16: (Pergulaen)
Fremtidsklassen: Martin, Calle, Danni, Flemming, Burak

Onsdag: 14.30-16 (Terrassen)
Naturklassen: Celia, Rasmus, Gob, Flemming

Mandag 13-15: (Ved vækstedet)
STU: Ole, Bo, Marianne, Riis, Margherita

Torsdag 14-15: (Terrassen)
Efterskolen: Ole, Lars, Martin (Anja-skype)

  

SKOLEKØRSEL
Eleverne tager ikke offentlig transport, men hentes hjemme og køres hjem.
Der er masker til lærerne.
Bilens håndtag og rat vaskes af i sprit inden kørsel, hvis der kørt i bilen med anden chauffør eller elev.

 

KØKKEN
Skoledagen starter kl. 9.00
Der er ikke morgenmad.

Der er frokost kl. 12.30
Der bliver produceret sandwich (Marianne man-ons/Puk tors-fre)
Sandwichen bestilles af hver enkelt klasse om morgenen.
Maden leveres til klassen.

Al service vaskes op i opvaskemaskiner på højeste antal grader.

RENGØRING
FREMTIDSKLASSEN:
Byg. A: Lærerne efter skoledagen – alle overflader og håndtag – herunder vandhaner vaskes af med husholdningssprit
Bygning B: Abdulrahman: Burak

STU:
Køkken + spisesal: Marianne
Emils klasseværelse: Margherita

Instruks for håndtering af elever eller personale med tegn på COVID -19

I tilfælde af at elever eller lærere får symptomer på sygdom i løbet af dagen,
skal de hurtigst sendes hjem
og blive hjemme indtil 48 timer, efter de har haft de sidste symptomer.
(Symptomer: feber, tør hoste, ondt i halsen, ondt i kroppen, ondt i hovedet, åndedrætsbesvær)

Øvrige elever og personale er ekstra opmærksomme på afstand og håndhygiejne.
Lærerne tager initiativer til ekstra rengøring og mindskelse af evt. smittespredning.

Klasselæreren sikre, at nære kontakter(forældre) til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom (hertil kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale).

Forældre til klassens øvrige elever informeres, så forældrene kan holde øje med deres børn.
Husk at informere forældrene til klassens øvrige elever, når den hjemsendte elev er tilbage.