Lærerne er gode til specialundervisning


 

Lærernes kvalifikationer

 

  • Har positive forventninger til eleverne
  • Er kendt for at løse opgaverne
  • Er trænede i alternative løsningsmuligheder
  • Er gode til differentieret og individuel undervisning i et fællesskab
  • Er forsigtige med at kategorisere eller typebestemme børn
  • Er nysgerrige og engagerede
  • Er klar til forandring, når det kræves
  • Har faglige kompetencer og sætter barren højt i undervisningen
  • Arbejder ud fra konceptet: Kærlighed og krav
  • Forstår også, at det ofte kræver vedholdenhed og tid at opnå resultater

Roskilde Friskole fungerer som dagskole med specialundervisning.

Lærerne er gode til differentieret og individuel undervisning i et fællesskab