Godkendelse og tilsyn


 

Roskilde Friskole er en privat selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune.

Roskilde Friskole er et dagbehandlings– og undervisningstilbud, som er godkendt af Roskilde Kommune gennem en undervisningsoverenskomst.

Roskilde Kommune fører tilsyn med Friskolen gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning).

 

Godkendt dagbehandlingstilbud på Roskilde Friskole.

Roskilde Friskole
Boserupvej 100A
4000 Roskilde

Leder Ole Tarp


22 68 28 65

cvr nr. 63736317