STU har et super godt værksted-af Bo Cederstrøm, lærer i STU-klassen

Vores elever har ofte psykosociale problemstillinger med sig i bagagen, når de starter på STU. Ligesom graden og varigheden af problemets omfang kan være forskelligt fra person til person, kan problemstillingerne være mange og meget forskelligt sammensat. Dog er lavt selvværd en ofte genkendelig problemstilling, som de unge dagligt kæmper med. De prøver tit at skjule det med en afvisende og ligeglad adfærd og attitude.

De er ofte præget så meget af manglende selvværd, at de sjældent forventer eller søger ros eller opbakning. Mange af de unge mangler også mod til at prøve nye ting, der kan kvalificere dem i forhold til en større integration i samfundet.
Hvordan kan vi bruge skolens værksted som ramme, i relationsopbygningen med de unge?
Hvordan møder vi de unge der, hvor de befinder sig mentalt, og derigennem være med til at styrke og stimulere deres selvværd?

På værkstedslinjen arbejder vi med forskellige praktiske opgaver. Lige for tiden er der flere elever med stor interesse for knallerter. Vi har sat forskellige knallert projekter i gang. Undervejs i processen kommer de både ud for selvstændige og fælles opgaver. Mange gange opstår det fælles arrangement ud af ”det fælles tredje”.
”Det sker, at mennesker, to eller flere, er sammen om en oplevelse, eller om en opgave, der skal udføres. Noget, der ikke vedrører disse personer og deres indbyrdes relationer, men er noget udenfor. Noget fælles tredje.

STU har et super godt værksted

Man kan sige, at det fælles tredje er noget, man sammen er optaget af. Det er det, vi forsøger at skabe med de unge. Sammen er de nødsaget til at klare nogle af de problemstillinger, de bliver stillet over for på værkstedet. Uden at de egentlig tænker over, at der opbygges en relation på det ene eller andet niveau, så er det dét, der sker i praksis.

De får nogle erfaringer med hinanden og finder ud af, at de rent faktisk kan bruge hinanden til noget. I fællesskab får de udrettet og arbejdet med nogle praktiske ting, der forhåbentlig vil gøre, at de får en god oplevelse sammen.

af Bo Cederstrøm, lærer i STU-klassen

af Bo Cederstrøm, lærer i STU-klassen

 

Artikler: Det Fælles Tredje

Pædagogiske overvejelser og case stories skrevet af lærere som arbejder på Roskilde Friskole